MODALITAT

INFANTIL

FALLA

    JESÚS-S. FRANCESC DE BORJA

OBRA

 

AUTOR

 

DIRIGIDA PER

 

ESTRENADA HUI

 

DATA

 

HORA

 

 

DELEGATS DE J.C.F.

 

 

ASSISTIREN

ESPECTADORS

DURACIO DE LA REPRESENTACIO

VALENCIÀ UTILISAT

 

JURATS

(Presents durant la representacio)

 

D’esquerra a dreta

 

 

 

 

 

 

REPARTIMENT

PERSONAGE

INTERPRETAT PER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OPTEN A PREMI ACTOR/IU JOVE