MODALITAT

JUVENIL

FALLA

JUST VILAR – MERCAT DEL CABANYAL

OBRA

PER LA FAM D’HERETAR

AUTOR

JOSEP PERIS I CELDA

 

TITUL DE LOBRA

 

Nº DE REPRESENTACIONS

 

ANYS

 

LAFICIO

 

DOS

 

1979, 1984.

 

 

UNA AJUDA

 

CINQ

 

1979, 1984, 1987, 1989, 2007.

 

ARROS EN FESOLS I NAPS

 

DOS

 

1980, 1984.

 

LA BOLCHEVIQUE DEL CARME

 

QUATRE

 

1979, 1980, 1983, 1985.

 

CELS DE NOVENSÀ

 

VINT I DOS

 

1976 (2), 1979 (3), 1980,

1981 (3), 1982, 1983 (2),

1984 (2), 1985 (2), 1986 (2), 1987, 1988, 1995, 1997.

 

EL DEBUT DE COL I FLOR

 

ONZE

 

1979, 1981, 1982 (2), 1983, 1985, 1987, 1999, 2000, 2002, 2004.

 

LA JAVA

 

UNA

 

1985.

 

KAKAU CONTRA NYESPLA

 

UNA

 

1995.

 

LLEY DE VIDA

 

QUATRE

 

1980, 1984, 1994, 1999.

 

MOSQUIT DE TENDA

 

UNA

 

1987.

 

NELO BACORA

 

DIHUIT

 

1979 (2), 1980 (2), 1983 (2), 1984 (2), 1986 (2), 1987, 1988, 1989 (2), 1996, 2000, 2008, 2017.

 

LA PEIXCA DE LA BALLENA

 

SET

 

1979, 1980, 1981 (2), 1982, 1987, 1988.

 

PEPICO

 

SIS

 

1976, 1980, 1981, 1982 (2), 1986.

 

PER LA FAM DHERETAR

 

 

VINT I HUIT

 

 

1976 (2), 1979, 1980 (3),

1981 (3), 1982, 1983 (2),

1984 (2), 1986 (2), 1987, 1989, 1992, 1993, 1999 (2), 2000 (2), 2002, 2003, 2004, 2011.

 

PER NO SER SOGRE

 

UNA

 

1983.

 

POBRE CHARLOT

 

UNA

 

1987.

 

LO QUE VAL UN BES

 

UNA

 

1988.

 

LA ROSELLA

 

DEU

 

1976 (2), 1979, 1982 (2), 1984, 1987, 1994, 1997 (2).

 

SAL DE LA FIGUERA

 

HUIT

 

1976, 1979, 1983, 1984, 1986, 1992, 2001.2014.

 

SO YO I RIC

 

SET

 

1979, 1980, 1982, 1986, 1998, 1994, 1997.

 

LA TIA PEPATONA

 

HUIT

 

1982, 1984 (2), 1985, 1987, 1990, 1993, 1997.

 

VISITES DE LATRE MON

 

INA

 

1983.

 

VOLEU LLUM, O VALENCIA A FOSQUES

 

UNA

 

1987

 

 

LES ESPINES DUNA FLOR

 

TRES

 

1984, 1985 (2).

 

UN FALLER MES

UNA

2000.

DIRIGIDA PER

ANGEL VALLS I CARSI

aplausoaplausoaplauso

Sense premis fins ara

ESTRENADA HUI

NO

DATA

12 NOVEMBRE 2018

HORA

22:55

 

DELEGATS DE J.C.F.

MARI PAU OBON I HERREROultima hora 2018-09-06 011MARIPAU

 

N’IGNACI BERMEJO I RAMÍREZultima hora 2018-09-06 014NACHO

ASSISTIREN

109 ESPECTADORS

DURACIO DE LA REPRESENTACIO

00:46:39

VALENCIÀ UTILISAT

16691669

 

EN VICENT BURGUERA I FERNANDEZ

NA Mª DESAMPARATS PERIS I CATALA
EN VICENT JOSEP RODRIGO I DEL PUERTO

JUV-REGNE 2018-10-31 017JURATS

 

 

REPARTIMENT

PERSONAGE

INTERPRETAT PER

VALORACIO

CHERONI

SANCHO IBAÑEZ, DIEGO

  

JUAN

BENLLOCH ROMERO, HECTOR (*)

  

BERTA

CARO NAVARRO, MªANGELES

  

D. LUIS

SANCHO IBAÑEZ, AITOR

  

ADELA

BENLLOCH ROMERO, PAULA (*)

  

DOCTOR

MARTI MUÑOZ, DIEGO

EUFRASIA

ADAN FERRIS, NEREA (*)

CONCHETA

DIAZ RIDAURA, ANDREA

  

NOTARI

PIEDRABUENA GARCIA, DAVID

  

*OPTEN A PREMI ACTOR/IU NOVELL

 

VIDEO

 

 

 

 

 

 

Un elenc molt jove es el presentat esta nit Just Vilar Mercat del Cabanyal per a representar Per la Fam d’heretar. De Josep Peris i Celda. Esrtes obres tan nostres son molt complicades de representar per unes chiques i chiques tan jovens, aixo es una dificultat afegida a l’actuacio puix l’image dels personages no es la que toca. Es de lloar l’esforç de tot el quadre i animar-los a seguir en esta tasca tan bonica de fer teatre i fer sainets que tan nostres i tan valencians son.