MODALITAT

PROMOCIO

FALLA

BORRUL-SOCORS

OBRA

#100FINI

AUTOR

PEPA GOMEZ

DIRIGIDA PER

VICTORIA GARRIGUES

aplausoaplauso

PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 003-DIR

ESTRENADA HUI

SI

DATA

26 SETEMBRE 2019

HORA

22:00

 

DELEGATS DE J.C.F.

CONSOL CUEVAS I GRACIAULTIMA HORA 2019-09-06 011-CONSUELO

 

ENRIC JOSEP PEIRO I CONSTANTultima hora 2018-09-06 032-ENRIQUE

ASSISTIREN

ESPECTADORS

DURACIO DE LA REPRESENTACIO

00:52:11

VALENCIÀ UTILISAT

Copia de 1669Copia de 1669Copia de 1669

 

JURATS

(Presents durant la representacio)

PRO-BELLVER 2019-09-10 008-JURAT

D’esquerra a dreta

EN JOAN ORTEGA I REDONDO

N’ARTUR GARCIA I MUÑOZ

NA JULIA FORTAÑA I LOPEZ

 

 

 

REPARTIMENT

PERSONAGE

INTERPRETAT PER

VALORACIO

LESBIANA

VIZCAÍNO I ESTUPIÑA, ISABEL PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 004_LESBI

Copia de aplausoCopia de aplauso

EMBARASSADA

SORIANO RODRÍGUEZ, MARIA PILAR

PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 005-EMBAR

Copia de aplausoCopia de aplauso

MIGRANT

GREZZI, JOSEPPRO-BORRULLSOC 2019-09-26 006-MIGRANT

Copia de 7011

MAFIÓS

LATORRE GORREA, MANUELPRO-BORRULLSOC 2019-09-26 008MAFIOS

Copia de aplausoCopia de aplauso

FEMINISTA

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 009-FEMINISTA

Copia de aplauso

INDIGENT

MARÍN MARTÍNEZ, SEBASTIÁ PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 010-INDIGENT

feliz

VIGILANT

FERRER AGUDO, LLORENSPRO-BORRULLSOC 2019-09-26 011-VIGILANT

Copia de aplausoCopia de aplauso

PRESENTADORA

M. VICTORIA GARRIGUES I MARTINEZPRO-BORRULLSOC 2019-09-26 012-PRESENT

Copia de aplauso

 

VIDEO

 

PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 013-1PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 017-1

 

PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 018-1

 

PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 032-1

 

PRO-BORRULLSOC 2019-09-26 033-1

 

Ya feia temps que no sentía una representacio en “Estereo”, si amics una representacio en “Estereo” es per als qui solem anar a vore les obras les sentim dos vegades practicament a un temps. Una vegada quan l’apuntador llig l’obra i es sent des de’l pati de butaques i l’atra quan l’actor diu la frase.Y aixo es lo que em vist esta nit en el començament de l’obra de la falla BORRULL-SOCORS,  i es que el nostre regidor Sr. GREZZI, ha necessitat l’ajudeta per a traure el seu paper avant. Els demes components de l’elenc han cumplit mes o manco en lo que l’obra demanava, “Llibretomolt coral, encara i aixo algunes actuacions han estat un escalo per damunt d’atres. Ritme de representacio correcte a lo llarc de l’actuacio.